Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Alytaus apylinkės teismas
lt
En

Nekilnojamojo turto pardavimas ir įkeitimas

Ar auginant nepilnametį vaiką ir siekiant parduoti ar įkeisti šeimos būstą reikalingas teismo leidimas?

Teismo leidimas parduodant nekilnojamąjį turtą bus būtinas tada, kai norima parduoti vienintelį turimą šeimos turtą (šeimos gyvenamoji patalpa, būstas, kuriame faktiškai šeima gyvena, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem pareiškėjams).

Ar siekiant parduoti būstą, kuriame su vaiku negyvenama, būtinas teismo leidimas?

Jeigu šeima turi keletą jiems nuosavybes teise priklausančių gyvenamųjų patalpų, šeimos turtu pripažįstama tik viena iš jų ir tik tokiai patalpai yra reikalingas teismo leidimas. Faktą, kad tai yra šeimos gyvenamoji patalpa, patvirtina aplinkybės, jog pareiškėjai realiai ten gyvena, pavyzdžiui - būste yra deklaruota jų gyvenamoji vieta arba valstybės įmonėje „Registrų centras“ šis turtas yra deklaruotas kaip šeimos turtas.

Kada reikia pateikti prašymą teismui, norint gauti teismo leidimą parduoti būstą?

Jeigu pareiškėjai ketina parduoti nekilnojamąjį turtą norėdami pirkti kitą būstą, prašymą teismui dėl teismo leidimo išdavimo turi pateikti tuomet, kai ras pirkėją savo būstui ir su juo pasirašys preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį bei suras ketinamą pirkti būstą ir su būsimu pardavėju pasirašys preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Minėtas preliminarias ir galiojančias sutartis būtina pateikti teismui, kreipiantis dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo. Jeigu pareiškėjai nėra sudarę preliminarios sutarties, prie prašymo dėl teismo leidimo gali būti pateikiamas kitų asmenų patvirtintas sutikimas, kad jie suteikia pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams galimybę gyventi jiems priklausančioje patalpoje. Taip pat teismui turi būti pateikiami asmenų, suteikiančių pareiškėjams ir jų nepilnamečiams vaikams laikiną gyvenamąją vietą, nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai (išrašai iš valstybės įmonės „Registrų centras“).

Ką reikia nurodyti prašyme dėl teismo leidimo išdavimo, siekiant butą (namą) parduoti arba įkeisti?

Atsižvelgiant į CPK 582 straipsnio 4 dalį, kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui rekomenduojama pateikti šiuo dokumentus:

• Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas.
• Santuokos arba ištuokos liudijimo originalą ir kopiją, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas ir originalus.
• Gyventojų registro tarnybos pažymą apie gyvenamąją vietą. 
• Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo buto arba namo įregistravimą.
• Pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).
• Preliminarią buto ar namo pirkimo-pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą).
• Įrodymai apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą.
• Kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).
• Pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį ar kitas pajamas (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).

Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pareikalauti pateikti ir kitus įrodymus (pavyzdžiui, vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą).

Kokius dokumentus reikia pateikti teismui, norint gauti teismo leidimą parduoti ar įkeisti butą (namą)?

Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui reikia pateikti:

  • Abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas.
  • Santuokos arba ištuokos liudijimo originalą ir kopiją, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimų kopijas ir originalus.
  • Gyventojų registro tarnybos pažymą apie gyvenamąją vietą. 
  • Registrų centro pažymėjimą apie parduodamo arba įkeičiamo buto arba namo įregistravimą.
  • Pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).
  • Preliminarią buto ar namo pirkimo-pardavimo sutartį (tuo atveju, kai norima parduoti butą arba namą).
  • Įrodymai apie tai, kur šeima ir nepilnametis vaikas gyvens, pardavus gyvenamąją patalpą.
  • Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (Klaipėdos mieste pažyma išduodama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje).
  • Kredito sutarties kopiją arba raštą iš banko, patvirtinantį kredito suteikimą (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).
  • Pažymos apie abiejų sutuoktinių gaunamą darbo užmokestį ar kitas pajamas (tuo atveju, kai norima įkeisti butą arba namą).

Ar būtina pateikti teismui perkamo buto (namo) pirkimo – pardavimo preliminarią sutartį?

Nepateikus teismui preliminarios būsto pirkimo-pardavimo sutarties, teismas neturės galimybės nustatyti turto pardavimo sandorio preliminarių sąlygų, jo įvykdymo galimybių, įvertinti, ar parduodant šeimos turtą nebus pažeisti nepilnamečio vaiko interesai.

Kas turi pateikti prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti  butą (namą)?

Prašymą teismui dėl teismo leidimo parduoti ar įkeisti  butą (namą) išdavimo turi pateikti vienas iš vaiko tėvų arba jų įgaliotas asmuo. Prašymas gali būti pateiktas atvykus į teismą, į dokumentų priėmimo skyrių, arba internetu per e.teismas.lt sistemą. Pažymėtina, kad prašymas dėl teismo leidimo išdavimo turi būti pasirašytas, ne tik būsto savininko (vieno iš tėvų), bet abiejų tėvų (globėjų).