Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Alytaus apylinkės teismas
lt
En

Paveldėjimas

Ar reikalingas teismo leidimas siekiant priimti ar atsisakyti priimti nepilnamečių vaikų vardu paveldimą turtą?

Lietuvoje nepilnametis vaikas pats priimti mirusio asmens palikimo negali – tą padaryti turi jo tėvai. Tačiau tėvai tai padaryti gali tik gavę teismo leidimą. Taip užtikrinama nepilnamečio vaiko interesų apsauga.

Kas turi kreiptis į teismą dėl teismo leidimo, siekiant priimti ar atsisakyti priimti palikimą?

Tuo atveju, jei įpėdinis yra nepilnametis ir jo vardu veikia atstovai pagal įstatymą (tėvai) arba globėjai, jie ir išreiškia nepilnamečio valią dėl palikimo priėmimo arba atsisakymo jį priimti. Tėvai, atstovaudami nepilnametį įpėdinį, privalo veikti taip, kad nebūtų pažeisti jo interesai. Kartu tėvams kyla pareiga tinkamai įgyvendinti paveldėjimo procedūrą, t. y.  kreiptis į teismą dėl leidimo priimti arba atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu.

Ką reikia nurodyti prašyme dėl teismo leidimo išdavimo, siekiant priimti ar atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu?

Teismui pateikiamame prašyme dėl teismo leidimo išdavimo turi būti nurodyta:

 • teismo, kuriam paduodamas prašymas, pavadinimas;
 • vaiko tėvų (globėjų) vardai ir pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos;
 • duomenys apie mirusį asmenį (vardas, pavardė, asmens kodas, mirties data), duomenys apie nepilnametį vaiką (arba vaikus), kurių vardu norima priimti palikimą, vaiko ryšys su mirusiu asmeniu;
 • duomenys apie paveldimą turtą (mirusiojo nuosavybės teise turėto nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, turėtas kilnojamasis turtas ir kt.);
 • duomenys apie žinomus mirusio asmens, kurio turtą norima paveldėti, kreditorius (jei tokių yra);
 • paaiškinimas, kad sudarius sandorį nepilnamečio vaiko interesai nebus pažeisti;
 • pareiškimo surašymo data ir prašymą paduodančių tėvų (globėjų) parašai.

Taip pat rekomenduojama teismui nurodyti, kad prašoma priimti palikimą pagal antstolio sudarytą apyrašą. Pažymėtina, kad priimant palikimą, paveldimas ne tik mirusiojo turtas, bet ir skolos. Palikimą vaiko vardu priėmus pagal antstolio sudarytą apyrašą, mirusiojo įsiskolinimai ateityje gali būti išieškomi tik iš paveldėto turto.

Siekiant priimti ar atsisakyti priimti nepilnamečio vaiko paveldimą turtą, kokius papildomus dokumentus teismui reikia pateikti?

Kartu su prašymu dėl teismo leidimo išdavimo teismui reikia pateikti:

 • Besikreipiančių į teismą vaiko tėvų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų arba asmens tapatybės kortelių) kopijas;
 • Besikreipiančių į teismą tėvų santuokos liudijimo originalą ir kopiją;
 • Mirusio asmens, kurio turtą norima paveldėti, mirties liudijimą;
 • Testamento (jei toks yra sudarytas) nuorašą;
 • Nepilnamečio vaiko, kurio vardu norima priimti palikimą, gimimo liudijimo kopiją ir originalą;
 • Dokumentus, iš kurių galima spręsti apie mirusio asmens ryšį su nepilnamečiu vaiku, kurio vardu norima priimti palikimą;
 • Gyventojų registro tarnybos arba gyvenamosios vietos seniūnijos pažymą apie gyvenamąją vietą. 
 • Duomenis apie paveldimo turto sudėtį (valstybės įmonės „Registrų centras“ pažymėjimą apie mirusio asmens nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą, valstybės įmonės „Regitra“ pažymą apie mirusiojo vardu registruotas transporto priemones, bankų pažymas apie indėlius ir sąskaitas arba kitus duomenis, iš kurių būtų matyti, kas sudaro mirusio asmens palikimą;
 • Duomenis apie mirusio asmens kreditorius (jei tokių yra);
 • Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (Klaipėdos mieste pažyma išduodama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje).

Jei nepilnamečiui vaikui nustatyta globa (rūpyba), dėl palikimo į teismą gali kreiptis nepilnamečio vaiko globėjai (rūpintojai). Tuomet vietoje anksčiau nurodytų duomenų apie vaiko tėvus teismui reikėtų pateikti nepilnamečio vaiko globėjo (rūpintojo) duomenis ir teismo sprendimo dėl globos (rūpybos) vaikui nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo nuorašą.

Vaikui nustatyta globa, kokių papildomų dokumentų reikia, siekiant globotinio vardu parduoti turtą?

Prie prašymo išduoti teismo leidimą globotinio vardu parduoti ar kitaip perleisti ar suvaržyti turtą turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Globos nustatymo ir globėjo skyrimo dokumentai (nutartis dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo), nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai.
 • Socialinės paramos skyriaus pažyma.
 • Parduodant globotinio, kuris buvo pripažintas neveiksniu ir jam skirta globa, turtą prašyme dėl teismo leidimo išdavimo turi būti nurodyti visi suinteresuoti asmenys, pavyzdžiui, neveiksnaus asmens broliai, seserys ar tėvai.
 • Prie šio prašymo turi būti pridėti ir įrodymai, kokiu būdu bus naudojamos gautos lėšos už parduotą ar kitaip perleistą turtą. Tai gali būti dokumentas, įrodantis, kad atidaryta sąskaita globojamojo vardu ar pan.