Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Alytaus apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

Kelionė į Vokietiją baigėsi Lietuvoje

Kelionė į Vokietiją baigėsi Lietuvoje
2022-05-16

2022 m. gegužės 12 d. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmuose buvo išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje Sirijos Arabų Respublikos piliečiai A. A., M. D., K. M. ir W. M. buvo kaltinami neteisėtu valstybės sienos perėjimu.

Piliečiai A. A., M. D., K. M. ir W. M. 2021 m. spalio mėn. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Varėnos pasienio rinktinės saugomame Lietuvos Respublikos valstybės sienos ruože, esančiame Druskininkų savivaldybės teritorijoje, tyčia pažeisdami Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo reikalavimus, neteisėtai, neturėdami galiojančių dokumentų suteikiančių teisę pereiti Lietuvos Respublikos valstybės sieną, tam nenustatytoje valstybės sienos kirtimui vietoje, išvengę patikrinimo pasienio kontrolės punkte, neteisėtai, pėsčiomis perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką ir 2021 m. spalio 27 d. jie buvo sulaikyti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų.

Kaltinamieji teisiamojo posėdžio metu kaltę dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų pripažino ir paaiškino, kad jų kelionės tikslas buvo išvykti iš Sirijos į Europos Sąjungą.

Nustatyta, kad kaltinamieji yra Sirijos Arabų Respublikos piliečiai. Jie, baimindamiesi dėl savo gyvybių, sveikatos ir laisvių, iš Sirijos per trečiąsias šalis (Libaną, Jungtinių Arabų Emyratus) atvyko į Baltarusijos Respubliką, iš kurios per Lenkijos Respubliką tikėjosi pateikti į Vokietiją ar Olandiją. Kaltinamųjų teigimu, jie Lietuvos Respublikos sienos kirsti neketino, o būnant Baltarusijos Respublikoje ir nepavykus kirsti Lenkijos Respublikos sienos, Baltarusijos Respublikos pasieniečių buvo atvežti prie Lietuvos Respublikos sienos, kur Baltarusijos pasieniečiams grasinant ginklais buvo priversti kirsti Lietuvos Respublikos sieną, perbrendant upelį. Tokia kaltinamųjų versija neatmetama, kadangi visuotinai žinoma informacija, jog 2021 m. spalio – lapkričio mėn. Baltarusijos Respublikoje, prie Europos Sąjungos sienos (Lenkijos ir Lietuvos), buvo didelis migrantų, kuriuos kontroliavo Baltarusijos pareigūnai ir jėga vertė palikti Baltarusijos teritoriją, neteisėtai kertant Lenkijos ar Lietuvos Respublikų sienas, skaičius. Neatmetama ir kaltinamųjų pateikta versija, kad jie Baltarusijos pareigūnų buvo priversti kirsti Lietuvos Respublikos sieną ir, patekę į Lietuvos Respublikos teritoriją, Lietuvos Respublikos pareigūnų buvo grąžinti atgal į Baltarusijos Respubliką, iš kur jie vėl buvo verčiami eiti į Lietuvos Respubliką. Esant tokiai situacijai pripažintina, kad kaltinamieji galimybės patekti į Lietuvos Respubliką per pasienio kontrolės punktus neturėjo, kadangi patekti į Lietuvos Respubliką jie neplanavo, o antrą kartą patekę į Lietuvos Respubliką, siekė toliau įgyvendinti savo kelionės tikslą patekti į Vokietiją ar Olandiją iš savo buvimo vietos, t. y., iš Lietuvos Respublikos teritorijos. K. M. ir W. M. teigimu, jie nežinojo, kad Lietuvos Respublika yra Europos Sąjungos narė, apie tokią valstybę nebuvo girdėję. Iš kaltinamojo M. D. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų matyti, kad jis esamomis aplinkybėmis, dar būdamas Baltarusijoje, norėjo grįžti į savo kilmės šalį, tačiau Baltarusijos pareigūnai to daryti neleido ir nurodė keliauti į Lietuvą. Baudžiamojoje byloje ištyrus įrodymų visumą darytina išvada, kad kaltinamieji, sulaikyti Lietuvos Respublikos pareigūnų, neslėpė kelionės tikslo, asmens tapatybių, pateikė savoje šalyje išduotus asmens dokumentus, nors ne iš karto, pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo.

Taigi, iš kaltinamųjų tiek teisiamojo posėdžio metu, tiek ikiteisminio metu duotų parodymų matyti, kad jie išvyko iš savo šalies visų pirma dėl saugumo, o tai, kad jie turėjo tikslą pateikti į ekonomiškai stipresnes Europos Sąjungos šalis nei Lietuvos Respublika, kur gyvena jų draugai ar giminaičiai, ar už kelionę mokėjo pinigus nelegalių asmenų gabenimą organizuojantiems asmenims, savaime nesudaro pagrindo sutikti su prokuroro argumentais, kad jie iš Sirijos Respublikos išvyko tik dėl ekonominių priežasčių. Minėta ir tai, kad Migracijos departamentui išnagrinėjus kaltinamojo K. M. ir jo nepilnamečio brolio W. M. prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, nors ir nebuvo suteiktas jiems pabėgėlių statusas, tačiau suteikta papildoma apsauga ir išduoti laikinieji leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje, kas patvirtina būtiną tarptautinės apsaugos poreikį. Kaltinamųjų A. A. ir M. D. prašymai dėl prieglobsčio suteikimo dar nėra išnagrinėti.

A., M. D., K. M. ir W. M. atitinka visas Ženevos konvencijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sąlygas – jie, būdami Sirijos Arabų Respublikos, t. y. šalies, kurioje vyksta kariniai veiksmai, piliečiai, baimindamiesi dėl savo gyvybės, sveikatos ir laisvių, paliko gimtąją šalį, neteisėtais būdais per trečiąsias šalis atvyko į Lietuvos Respubliką. Nors ir ne iš karto pateikė prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, tačiau šių prašymų pateikimas institucijoms vėliau ar atvykimas ne tiesiogiai iš savo kilmės šalies, šiuo atveju nėra pagrindas netaikyti Konvencijos 31 straipsnio 1 dalyje numatytos apsaugos nuo baudžiamojo persekiojimo. Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, A. A., M. D., K. M. ir W. M. atleistini nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 291 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 291 straipsnio 2 dalimi (nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise) ir baudžiamoji byla nutrauktina.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:

Jurgita Urbanavičiūtė

Alytaus apylinkės teismo

administracijos sekretorė

Tel. 8 315 73 544

El. p. jurgita.urbanaviciute@teismas.lt

https://alytaus.teismai.lt/