Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Alytaus apylinkės teismas
lt
En

Žyminio mokesčio susigrąžinimas

Informuojame, kad norėdamas susigrąžinti žyminį mokestį, turite pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymą grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (FR0781 forma, toliau - Prašymas). Kartu su Prašymu turite pateikti įsiteisėjusią teismo nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo. Tai galite padaryti elektroniniu būdu adresu www.vmi.lt paskyroje Mano VMI arba, jeigu Jūs neturite galimybės Prašymo teikti elektroniniu būdu, jį galite pateikti atvykę į bet kurios apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo skyrių.

Atvejai, kada yra grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis ar jo dalis, yra nurodyti Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalyje.

„1. Sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami šiais atvejais:

1) kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai;

2) kai ieškinys atsiimamas;

3) kai atsisakoma priimti ieškinį, prašymą bei skundą arba kai šie grąžinami be sprendimo;

4) kai byla nutraukiama, jei ji nenagrinėtina teisme, ar kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir negalima šia tvarka pasinaudoti;

5) ieškinį palikus nenagrinėtą, kai ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir galima pasinaudoti šia tvarka, taip pat kai ieškinį padavė neveiksnus asmuo bei kai šalis neprimokėjo žyminio mokesčio;

6) sustabdžius bylos nagrinėjimą, kai yra įsiteisėjusi nutartis iškelti atsakovui bankroto ar restruktūrizavimo bylą;

7) panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų. Šiuo atveju yra grąžinamas žyminis mokestis, sumokėtas už atitinkamą apeliacinį ar kasacinį skundą.“

„2. Jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio arba šalys sudaro taikos sutartį, gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminis mokestis grąžinamas ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.“

„3. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.“

Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija. Užpildytą specialią prašymo formą Nr. FR0781 su priedais reikia pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje yra Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas mokesčių mokėtojas – vietos mokesčių administratoriui. Prašymas pateikiamas vietos mokesčių administratoriui ir tais atvejais, kai mokestis yra sumokėtas į kitos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Prašymas vietos mokesčių administratoriui gali būti pateiktas tokiais būdais: a) betarpiškai įteiktas vietos mokesčių administratoriaus darbuotojui, b) atsiųstas paštu, c) atsiųstas elektroniniu paštu, t.y. atsiųstas vietos mokesčių administratoriui, nurodytu elektroniniu paštu arba per VMI prie FM interneto svetainėje (adresu: www.vmi.lt) specialiai sukurtą aplikaciją.

„4. Pareiškimas dėl žyminio mokesčio grąžinimo gali būti paduotas teismui ne vėliau kaip per dvejus metus nuo tos dienos, kurią yra atliktas atitinkamas procesinis veiksmas, kurio pagrindu prašoma grąžinti žyminį mokestį. Jeigu grąžinamas permokėtas žyminis mokestis, šis terminas skaičiuojamas nuo teismo sprendimo, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos. Žyminio mokesčio grąžinimo klausimą teismas išsprendžia nutartimi rašytinio proceso tvarka.“

Pagrindas susigrąžinti sumokėtą žyminį mokestį yra teismo šiuo klausimu priimta nutartis. Paprastai teismas, priimdamas nutartį, pavyzdžiui, dėl atsisakymo priimti ieškinį, bylos nutraukimo arba ieškinio palikimo nenagrinėto, kartu išsprendžia ir žyminio mokesčio grąžinimo klausimą. Tuo atveju, jei teismas šio klausimo neišsprendė, per dvejus metus nuo procesinio veiksmo, kurio pagrindu prašoma grąžinti žyminį mokestį, atlikimo (pavyzdžiui, teismo nutarties, kuria byla nutraukiama, priėmimo) galima paduoti teismui pareiškimą dėl žyminio mokesčio grąžinimo. Jeigu grąžinamas permokėtas žyminis mokestis, šis terminas skaičiuojamas nuo teismo sprendimo, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos.

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti teismo nutartį (jos kopiją) bei mokėjimo dokumento kopiją. Prašymą turi pasirašyti įmonės vadovas ir vyriausiasis buhalteris arba individualios įmonės savininkas, arba prašymą teikiantis fizinis asmuo. Jei mokesčių mokėtojas neturi vyriausiojo buhalterio pareigybės ir apskaitos paslaugas pagal rašytinę sutartį jam teikia įmonė, tai prašymą pasirašo tos įmonės įgaliotas asmuo. Grąžinamas žyminis mokestis pervedamas į mokėtojo nurodytą sąskaitą.

Teisės aktai reglamentuojantys mokesčių administravimą:

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.

Paslaugos pavadinimas:  Mokesčių grąžinimas/įskaitymas pagal FR0781 formą.

Paslaugos gavėjai: Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas:  Prašymas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas žyminio mokesčio sumas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.

Prašymo forma: Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

    - Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781;

  - dokumentai/duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir/ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą.

Paslaugos teikimo būdai: Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas: Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.