Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Alytaus apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

Rastas ginklas užtraukė baudžiamąją atsakomybę

Rastas ginklas užtraukė baudžiamąją atsakomybę
2022-09-28

Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmuose rašytinio proceso tvarka išnagrinėtas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje, kurioje G. D. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 253 straipsnio 1 dalyje.

Kaltinamasis G. D. 2022 m. liepos 20 d. Alytaus r., Trakininkų k., neturėdamas leidimo, neteisėtai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 32 straipsnio 1 dalį, laikė gyvenamojo namo kieme, tujose pramoninės gamybos 16-o kalibro lygiavamzdį dvivamzdį ,,БM“ modelio medžioklinį šautuvą be buožės, pagamintą 1962 m., skirtą šaudyti 16-o kalibro medžiokliniais šoviniais, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymu, yra B kategorijos šaunamasis ginklas, iki 2022 m. liepos 20 d. apie 16.35 val., kuomet šautuvas buvo rastas ir paimtas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo skyriaus pareigūnų.

Kaltinamasis G. D. kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai. Ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis 2020 metų rudenį, tikslesnio laiko nepamena, buvo išėjęs pasivaikščioti ir po pievas rinkti vaistažolių. Vaikščiodamas netoli Alytaus r., Trakininkų k., priėjo prie apleisto ūkinio pastato (kluono) ir pastebėjo po lentomis išsikišusį vamzdžio galą. Šautuvas buvo lygiavamzdis, šautuvo buožė buvo pažeista, ar šautuvo viduje buvo šovinių, jis nežiūrėjo. Šautuvo atgal į vietą nepadėjo, bet parsinešė namo. Apie tai niekam nepasakojo, o šautuvą paliko namo prieangyje, už spintos. Maždaug po mėnesio pagalvojo, kad namuose laikyti šį šautuvą yra pavojinga, todėl išnešė į gyvenamojo namo kiemą ir padėjo tarp tujų. Planavo apsidirbęs ūkio darbus pranešti policijai apie rastą senų laikų šautuvą. Praėjus kuriam laikui susirgo COVID ir apie rastą šautuvą pamiršo. 2022 m. liepos 20 d. apie 16.00 val. jam grįžus namo, pastebėjo kieme policijos pareigūnus. Jį pasikvietė prie policijos tarnybinio automobilio ir parodė ant kapoto šautuvą bei paklausė: ,,iš kur šitas šautuvas?“. Tai buvo tas pats šautuvas, kurį jis 2020 metais rado ir parsinešė namo. Policijos pareigūnams papasakojo, kad šį šautuvą rado dar 2020 metais ir visą laiką iki dabar jį slėpė tarp tujų. Policijos pareigūnai šautuvą paėmė, o jam liepė atvažiuoti į policijos komisariatą. Jis nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, kad radęs senų laikų šautuvą, apie radimą nepranešė policijai.

Skirdamas bausmę, teismas vadovavosi Baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais ir atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kaltinamasis G. D. padarė tyčinį nusikaltimą, pagal pavojingumą priskiriamą prie apysunkių nusikaltimų G. D. neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinta tai, kad jis savo kaltę prisipažino, nuoširdžiai gailėjosi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įvertinęs visas nustatytas ir ištirtas bylos aplinkybes bei patenkinamą kaltinamojo asmenybę, teismas nusprendė, jog nagrinėjamu atveju Baudžiamojo kodekso 41 straipsnio 2 dalyje apibrėžta bausmės paskirtis – sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ir apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusį asmenį, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, bus įgyvendinta, paskyrus kaltinamajam prokuroro pasiūlytą bausmės rūšį – areštą. Už nusikaltimą yra nustatytas areštas nuo penkiolikos iki devyniasdešimt parų (BK 49 straipsnio 3 dalis).

Įvertinus kaltinamojo padaryto nusikaltimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, tai, kad byloje nustatyta viena atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o sunkinančių aplinkybių nėra, taip pat nėra ir neigiamai kaltinamąjį charakterizuojančių duomenų, skirtas areštas, mažesnis už įstatymo nustatytą šios bausmės vidurkį, t. y. areštas 30 parų. Kaltinamasis sutiko su prokuroro pasiūlyta bausmės rūšimi bei jos trukme. Kaltinamojo G. D. baudžiamoji byla baigiama supaprastinto proceso tvarka, teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis pripažino savo kaltę, todėl jo atžvilgiu taikytos Baudžiamojo kodekso 641 straipsnio nuostatos, ir paskirtoji bausmė sumažinta vienu trečdaliu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 7 punktu, arešto bausmės vykdymas G. D. atidėtas trims mėnesiams ir paskirta intensyvi priežiūra – nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis, nustatant, kad G. D. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu privalo būti savo faktinėje gyvenamojoje vietoje nuo 23.00 val. iki 6.00 val.

 

Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, nurodykite informacijos šaltinį.


Kontaktai žiniasklaidai:
Jurgita Urbanavičiūtė
Alytaus apylinkės teismo administracijos sekretorė
atliekanti atstovo su visuomene ir žiniasklaida funkcijas
Tel. 8 315 73 544
El. p. jurgita.urbanaviciute@teismas.lt
https://alytaus.teismai.lt/